Sportondersteuners

Die doel van die Sportondersteunersvereniging is om ondersteuning en betrokkenheid by elke sportsoort te bevorder. Daar word finansiële ondersteuning gegee aan leerders wat presteer in hulle onderskeie sportsoorte. Dit is belangrik dat ouers betrokke moet wees sodat elke sportsoort in ons vereniging verteenwoordig kan word.

Die Kotiljons en Skaapkopaand is die ondersteuners se groot fondsinsamelingsfunksies.

Die Sportondersteuners is maar net ’n klein groepie mense wat hulle tyd opoffer om die bes moontlike geriewe vir ons leerders daar te kan stel. Ons nooi ALLE ouers uit om moeite te doen om deel van hierdie wenspan te word.