VCSV

Die VCSV is baie aktief. Die groep kringleiers het voor die skool in Januarie heropen het ‘n beplannings- en spanboukamp gehou. Hulle het ook in Januarie die opleidingskamp wat geestelik baie verrykend was, by die Retiefkampterrein buite Bloemfontein bygewoon.

Dit is steeds vir ons baie spesiaal om ons byeenkomste en vergaderings in ons eie VCSV-lokaal te kan hou. 

“Dinsder”, die gebedsbyeenkoms wat Dinsdae en Donderdae voor skool gehou word, beteken vir die leerders baie en hulle ervaar werklik die krag van gebed. Die kringleiers sluit elke skooldag oor die interkom met skriflesing en gebed af.

Die VCSV poog om elke kringleier en elke leerder wat die geleenthede bywoon, die geleentheid te gee om geestelik in die voetspore van Jesus te groei.

VCSV