Musiek

Musiek- en Sanglesse word deur me. Tayane Hattingh by die skool aangebied. Musiek kan as ‘n ekstra vak geneem word @ R200 per maand.

musiek