ILA Leierskamp

Hierdie program is deur ‘n Amerikaanse gemeente in Suid-Afrika begin en Kroonstad Selgemeente is die plaaslike gasheer.

Dié kamp word gedurende die Maartvakansie aangebied. Dit behels dat graad 8-leiers vir vier jaar by leierskapopleiding en gemeenskapsprojekte betrokke moet raak. Ten einde vir die daaropvolgende kamp te kwalifiseer, moet die vorige projek suksesvol afgehandel wees.

Die kamp is gratis en leerders is werklik bederf. Lesings, kompetisies, speletjies en eksperimente het onder andere gehandel oor leierskap, absolute waarheid, hoe om jou lewe in lyn met God se droom vir jou te kry, sosiale vaardighede, kommunikasie, verhoudings en grenslyne.