Fotografie

Fotografie is ‘n nuwe buitemuurse aktiwiteit wat vanjaar by die skool begin.