AHS Boerevereniging

Noem die room van suksesvolle boerderye en dit is duidelik dat die Afrikaanse Hoërskool se Boerevereniging by meesterboere geleer het hoe daar in moderne boerderye hand aan die ploeg geslaan moet word.

Vir meer as nege jaar is die boertjies van Rooies betrokke by hul Boerevereninging.

Graad 8 – 11-leerlinge woon ’n BKB Boeredag by waar hulle blootgestel word aan versnelde lampersentasie.

Die graad 12’s woon ook die jaarlikse PANNAR-dag by.

Noord-Vrystaat SA Vleismerino se Skaapinligtingsdag is weer by ons skool aangebied. Meer as 300 boere het dié dag bygewoon.

Ons mielieprojek se 20 hektaar wat geplant is, het ook ’n goeie opbrengs gelewer en was beslis ’n sukses.