ARBEIDSVREUGDE KOSUIS

~Met goeie dissipline, pret en volharding saam jou oggendpap is hierdie jou huis weg van die huis.

In ‘n veilige omgewing, met koshuisma’s en -pa’s wat jou bystaan, gaan die koshuislewe jou braaivleisstories van môre wees.~

Koshuisgelde – 2018

Koshuistariewe:  R5400 per kwartaal per kind of R21 600 per jaar.

Let wel: Koshuisgelde is vooruitbetaalbaar per maand/kwartaal.

Koshuisaansoeke moet vroegtydig ingegee word, aangesien daar beperkte plek is.