SKOOLTYE:   

           Maandae tot Donderdae: 07:30 tot 13:40

Vrydag: 07:30 tot 13:00

Skool open om 08:00 slegs op die eerste skooldag van die jaar, andersins altyd 07:30

SKOOLKLERE: by Rellings beskikbaar

Seuns/Somer
Grys kortbroek
Kortmou-skoolhemp soos voorgeskryf
Swart skoolskoene
Skoolkouse

Dogters/Somer
Maroen skoolromp soos voorgeskryf
Kortmou-skoolhemp
Swart skoolskoene met brugband
Wit sokkies

Seuns/Winter
Grys langbroek
Langmou-skoolhemp soos voorgeskryf
Skooldas
Maroen trui met skoolwapen
Kleurbaadjie 
Swart skoolskoene
Skoolkouse

Dogters/Winter
Dieselfde skoolromp as vir die somer
Langmou-skoolhemp
Skooldas
Maroen trui met skoolwapen
Kleurbaadjie
Swart skoolskoene met brugband
Lang swart kouse

  • Skoolreëls

SKOOLREËLS DIE AFRIKAANSE HOËRSKOOL KROONSTAD

1. Die eerste klok lui om 07:25 sodat leerders na hulle klasse toe kan beweeg. Om 07:30 begin die eerste periode (Dinsdag tot Donderdag). Maandag en Vrydag moet leerders om 07:30 reeds in die saal sit.

2. Leerders moet soggens nadat hulle by die skool afgelaai is dadelik in die skoolgronde in beweeg.

3. Geen leerder mag te enige tyd die skoolterrein verlaat sonder toestemming van die skoolhoof nie.

4. Personeel moet vir leerders wat laat kom in die eerste periode debietpunte gee.

5. Ouers moet die skool in kennis stel dat die kind gedurende die dag die skool sal verlaat. Verkieslik moet die ouer self die leerder uitteken.

6. Leerders wat skooleiendom beskadig of vernietig se ouers is verantwoordelik vir die skade. Onkostes sal van die ouers verhaal word.

7. Geen oorfone en “boom boxes” en luidsprekers mag skool toe gebring word nie.

8. Selfone MAG nie in klastye sonder toestemming gebruik word nie.

9. Die skool dra geen verantwoordelikheid vir die wegraak of steel van enige artikels van leerders nie.

10. Selfone mag nie as sakrekenaars gebruik word nie.

11. Geen bakleiery, afknouery, vuil taal of swak gedrag sal op die skoolterrein toegelaat word nie. Indien ‘n leerder hom/haar aan sulke gedrag skuldig maak, sal die ouers in kennis gestel word en die nodige debiete teen die leerder geskryf word.

12. Rook is onwettig in openbare plekke. Leerders mag nie op die skoolterrein of in skooluniforms rook nie.

13. Leerders mag nie sigarette, “hubbly”, verbode middels, alkohol, dwelms, dagga in hul besit hê nie.

14. Leerders mag geen gevaarlike voorwerpe of wapens op die skoolterrein bring nie.

15. Rook, alkoholgebruik/misbruik, dwelmgebruik/misbruik, diefstal, disrespek teenoor personeel en medeleerders word in ‘n baie ernstige lig beskou. Dit kan tot skorsing lei.

16. Tatoeërmerke moet nie sigbaar wees nie. ‘n Langmouhemp moet gedra word en tydens sportbyeenkomste moet dit met pleisters toegeplak word.

17. Seuns en dogters mag nie fisiese kontak gedurende skoolure of wanneer hulle in skooldrag is, hê nie.

18. Kougom is ontoelaatbaar.

19. Skooltasse moet sterk en stewig wees sodat die boeke beskerm kan word. Tasse moet duidelik gemerk word. Graffiti op tasse moet van goeie smaak getuig.

20. Slegs leerders met lisensies mag op die skoolterrein bestuur, net tot by die waarskuwingsbordjie.

21. Leerders mag nie op die skoolterrein handel dryf nie.

22. Leerders wat siek was of afwesig was, moet die eerste registerperiode daarna ‘n brief of doktersertifikaat by die registeronderwyser inhandig.

23. Siektetoestande word deur die kantoor hanteer.

24. Ouers en leerders moet seker maak van assesseringsdatums. Vakansies begin eers nadat die skool op die laaste dag gesluit het.

25. Leerders wat nie alle assesserings skryf/ doen/praat nie, mag nie deel van die skool se Top 20 wees nie.

26. Doktersbesoeke, fisioafsprake, tandartsbesoeke MOET asseblief na skoolure gereël word.

27. Leerders moet betyds vir klasse opdaag.

28. Na pouse lui twee klokke vyf minute uitmekaar . As die tweede klok gelui het, moet alle leerders in die klasse wees.

29. Leerders moet klasreëls nakom. Elke onderwyser het sy/haar eie klasreëls.

30. Alle handboeke moet asseblief met plastiek oorgetrek word.

31. Skryfboeke moet met papier en verkieslik ook plastiek oorgetrek word.

32. Leerders wat sportbyeenkomste bywoon, moet in sportdrag of skooldrag geklee wees.

33. Uistappies en sportgeleenthede word ook beskou as skoolterrein al is dit op ‘n ander plek.

34. Rook in badkamers is verbode.

35. Seuns mag geen “under-cutts”/ “mohawks”/ patrone of vorms in die haarlyn gesny hê nie. Uitspattige haarstyle is ontoelaatbaar.

36. Die tennishuisie, die werkers se kwartiere, die groot en klein paviljoene is VERBODE terreine vir leerders voor skool en tydens pouse en ook tydens sokkies.

37. Tydens sokkies is leerders óf in die saal óf in die vierkant voor die personeelkamer. Reëls rondom “Voorkoms en kleredrag”