Inligting

GELDE VIR 2018

Skoolgelde: R11 880 per kind per jaar.


Die eerste PAAIEMENT van die skoolgeld moet aan die begin van die jaar betaal word indien u

nie die volle bedrag in een som betaal nie. Reëlings vir verdere afbetalings oor die spesifieke termyn

van die ander paaiemente kan by die finansiële kantoor getref word. 

Skoolgelde soos goedgekeur op ‘n ouervergadering is deur almal betaalbaar. Kwytskelding of

gedeeltelike kwytskelding geskied nie outomaties nie. Ouers wat kwytskelding verlang, moet skriftelik

aansoek doen.

Skriftelike bewys van inkomste moet voorgelê word indien u vrystelling volgens die Onderwysdepartement

se norme verlang. ( Betaalstate, balansstate of ‘n inkomstebelastingaanslag moet dus jaarliks voorgelê

word en afskrifte moet op lêer gehou word.) Die finansiële komitee besluit finaal daaroor.

 

Koshuistariewe:  R5400 per kwartaal per kind 

Let wel: Koshuisaansoeke moet vroegtydig ingegee word, aangesien daar beperkte plek is.

 

 

 

SKOOLTYE:
Maandae tot Vrydae: 07:30 tot 13:40

Skool open om 08:00 slegs op die eerste skooldag van die jaar, andersins altyd 07:30

SKOOLKLERE: by Rellings beskikbaar

Seuns/Somer
Grys kortbroek
Kortmou-skoolhemp soos voorgeskryf
Swart skoolskoene
Skoolkouse
Dogters/Somer
Maroen skoolromp soos voorgeskryf
Kortmou-skoolhemp
Swart skoolskoene met brugband
Wit sokkies
Seuns/Winter
Grys langbroek
Langmou-skoolhemp soos voorgeskryf
Skooldas
Maroen trui met skoolwapen
Kleurbaadjie 
Swart skoolskoene
Skoolkouse
Dogters/Winter
Dieselfde skoolromp as vir die somer
Langmou-skoolhemp
Skooldas
Maroen trui met skoolwapen
Kleurbaadjie
Swart skoolskoene met brugband
Lang swart kouse