Vakinligting

Rooiskool se vakkeuse is wyd genoeg om enige studierigting of beroep te volg.

Ons bied die volgende vakke aan:

Verpligte vakke:
Afrikaans
Engels
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering


Keuse vakke: vanaf graad 10
Rekeningkunde
Lewenswetenskappe
Fisiese Wetenskappe
BesigheidstudiesIngenieursgrafia en Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Gasvryheidstudies
Siviele Tegnologie
Toerisme


Ekstra vakke:

Gevorderde Program Wiskunde              

Musiek
Dramatiese Kunste
Visuele Kuns
RTT (Rekenaartoepassingstegnologie)


Die vakkeuse word volgens leerders se behoeftes bepaal.

Verpligte gratis ekstra Wiskunde en Fisiese Wetenskapklasse word aangebied.