Wat Gebeur...

Volg ons

Oud-skoliere

Registreer deur op die wapen te klik.

Kontak ons

 

Telefoon: 056 212 3159 / 212 4611
Faks: 056 212 1769
Bemarking: klubrooies@rooiskool.co.za
Admin: ahsa@rooiskool.co.za

Adres:
Du Toitstraat, Kroonstad, 9499

Posadres:
Privaatsak X53, Kroonstad, 9500

Ons ligging